BIO

1912 narozen 2. února v rodině drážního úředníka a krajkářky v obci Stará Turá na Slovensku
1926 vstupuje do učení do ateliéru Emanuela Procházky v Bratislavě
1937 v Tatranské Lomnici si zakládá vlastní fotografický ateliér, věnuje se portrétní práci, fotografii hor a postupně i reportážní fotografii
1947 narození syna Vladimíra Koštala
1950 Koštialův ateliér je znárodněn
1951 začíná pracovat s barevnou fotografií
1954 je přijat do Svazu československých výtvarných umělců
1955 vydává první obrazovou publikaci Vysoké Tatry
1976 umírá jeho žena Julie, v podstatě přestává fotografovat
2001 umírá 19. října v Tatranské Lomnici