BIBLIO

AUTORSKÉ PUBLIKACE:

 

Koštial, Vladimír. Vysoké Tatry. Martin: Osveta, 1955

Koštial, Vladimír. Vysoké Tatry. Bratislava: Osveta, 1964

Koštial, Vladimír. Spišská Nová Ves. Bratislava: Obzor, 1969

Koštial, Vladimír. Pieniny. Martin: Osveta, 1969

Koštial, Vladimír. Vysoké Tatry. Martin: Osveta, 1970

Koštial, Vladimír. Vysoké Tatry, Tatranský národný park. Martin: Osveta, 1972

 

PUBLIKACE S FOTOGRAFIEMI VLADIMÍRA KOŠTIALA:

 

Lutonský, Alois. Jasná. Martin: Osveta, 1953

Palouš, Jan Arnold, Tvář Československa. Praha: Orbis, 1953

Poloczek, František. Slovenské ľudové piesne. Martin, 1954. 2. svazek.

Kovačevičová, Soňa. Ľudový odev v Hornom Liptove. Bratislava: SAV, 1955

Merganz, Róbert. Hrebeňom Vysokých Tatier. Martin: Osveta, 1955

Houdek, Ivan. Vysoké Tatry. Martin: Osveta, 1955, 2. vyd. 1957

Lutonský, Alois. Nízke Tatry. Martin: Osveta, 1956

Poloczek František. Slovenské ľudové piesne. Martin SAV, 1956. 3. svazek.

Krno, Miloš. Moskva Leningrad Kijev. Martin: Osveta, 1957

Torok, Vojtech. Slovenské kúpele a žriedla. Martin: Osveta, 1957

Puškáš, Arno. Vysoké Tatry. Horolezecký sprievodca. Bratislava: Šport, 1957

Roubal, Radek. Tatranské doliny. Bratislava: Šport, 1958

Puškáš, Arno. Vysoké Tatry. Horolezecký sprievodca. Bratislava: Šport, 1959, 2. svazek.

Svoboda Alois – Tučková Anna. Putování Československem. Praha: Orbis, 1960

Staněk, Oldřich. Tatranský pozdrav. Bratislava: Šport, 1960. 1. vydání.

Marton, Štefan. Zima v slovenských horách. Martin: Osveta, 1961

Roubal, Radek. Vysoké a Belanské Tatry. Bratislava: Šport, 1963

Poloczek, František. Slovenské ľudové piesne. Martin SAV, 1964, 4. svazek.

Hirš, Milan a Roubal, Radek. A Magas Tatra. Martin: Osveta, 1964

Roubal, Radek. Vysoké Tatry. Martin: Osveta, 1964

Gregor, Miro. Almanach fotografií. Bratislava: Obzor, 1965

Kolektiv. Východná. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo, 1965

Hochmuth, Zdenko. Nízké Tatry. Martin: Osveta, 1965

Hirš, Milan a Roubal, Radek. Tatranský národný park. Bratislava: Obzor, 1966

Roubal, Radek. Nízké Tatry. Martin: Osveta, 1956. 3 vyd. 1968

Babnič, Vladimír. Tatry rozprávajú. Praha: Obzor, 1969

Duračinský, Ján. Kežmarok 700 rokov. Bratislava: Obzor, 1969

Adamec, Vladimír. A Guide to the High Tatras 30 Mapsof Tatra, Valleys with Marked Tourist Paths Ski Grounds,
10 Drawings of Climbing Routes, Tours in the Surroundings, Maps, Information. Bratislava: Šport, 1970

Benický, Peter. Stredné Slovensko. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo, 1970

Lukniš. Relief Vysokých Tatier. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1973

Kolektiv autorov. Východná pekná dedinočka. Bratislava: Osvetový ústav, 1973

Pisoň, Štefan. Slovensko. Martin: Osveta, 1975

Gregor, Miro. Svet Tatier. Bratislava: Šport, 1977

Plicka, Karel. Spiš. Martin: Osveta, 1978

Strnka Miroslav a Matuský, Viliam. Lesné hospodárstvo Tatranského národného parku. Košice:  Východoslovenské vydavateľstvo, 1979

Kuruc, Jozef. Spišská Nová Ves. Martin: Osveta, 1979

Kovalčík, Vlastimil. Na severnom prahu. Bratislava: Tatran, 1983

Marček, Aladár. Od Kriváňa k Javorine. Martin: Osveta, 1983

Gregor, Miroslav. Swiat Tatr. Bratislava: Šport, 1984

Haľamová, Maša. Vzácnejšia nad zlato. Martin: Osveta, 1988

Bohuš ml., Ivan, Expedícia Vysoké Tatry 1955. Tatranská Lomnica: I&B, 2016